רמת שלמה - ירושלים - אפגד
חברת אפגד בשיתוף עם 'סולל בונה' בנתה 126 יח"ד ומרכז מסחרי 3,600 מ"ר לציבור הדתי